top of page

Sponsoring av MRK

Den svenska ridsporten är unik. Ridsport är Sveriges näst största ungdomsidrott och en av få sporter där män, kvinnor, flickor och pojkar tävlar på lika villkor. Ridsport är även den största handikappidrotten som hjälper tusentals funktionshindrade att bli mer rörliga i sin vardag. Media intresset för ridsport har ökat markant de senaste åren. Varje vecka kommer över 500 000 personer i kontakt med hästar. 

Att sponsra MRK ger en unik möjlighet att komma i kontakt med en bred & attraktiv målgrupp. Som sponsor stödjer man bland annat ungdomars möjlighet att vara delaktig i ett hälsosamt föreningsliv, kultur, utveckling och engagemang. Dessutom får du som sponsor, beroende på sponsorpaket, möjlighet att visa upp dig och ditt stöd genom annonsering, skyltar och länkar till MRK som når ut till en bred målgrupp.

Vi värnar om våra sponsorer, våra sponsorer är oumbärliga för klubbens verksamhet. MRK vill investera i bra partnerskap med våra sponsorer för att skapa värde åt båda parter. MRK har färdiga sponsorpaket, men skräddarsyr självklart även sponsoravtal för att bli så bra som möjligt båda partner.

 

maila: munkaljungbyridklubb@gmail.com om du är intresserad av att stödja vår verksamhet

Stort tack till alla våra sponsorer som bidrar till att
MRK kan bibehålla denna viktiga verksamhet!

sponsorer21.jpeg
sponsorer20.jpeg
sponsorer19.jpeg
sponsorer17.jpeg
sponsorer16.jpeg
sponsorer15.jpeg
sponsorer14.jpeg
sponsorer13.jpeg
sponsorer12.jpeg
sponsorer10.jpeg
sponsorer11.jpeg
sponsorer9.jpeg
sponsorer8.jpeg
sponsorer7.jpeg
sponsorer6.jpeg
sponsorer4.jpeg
sponsorer2.jpeg
sponsorer19.jpeg
sponsorer17.jpeg
sponsorer16.jpeg
bottom of page