top of page

Medlems- och anläggningsavgift

Munka-Ljungby Ridklubb är en ideell förening och är beroende av medlemmarnas ideella insatser som funktionärer vid våra arrangemang samt för skötsel av anläggningen. Vår tävlingsverksamhet bidrar till stor del till finansieringen av vår ridanläggning. För att stimulera och uppmuntra våra ryttare och funktionärer har vi erbjudande som är kopplade till viss arbetsplikt. 

Medlemsavgift 2024

Senior från 19 år medlemsavgift 600:- per år.

Junior tom 18 år medlemsavgift 450:- per år.

Tävlingslicens godkänns när medlemsavgiften är inbetald.

Medryttare betalar medlemsavgift, junior eller senior, avgift enligt ovan.

Stödmedlem 200:- per år.

Häst i stall
8C62590E-5748-43A2-ABA5-25CE618938FF.jpeg

Anläggningsavgift 2024

För ryttare som löser anläggningskort erbjuder vi följande:

  1. 30 timmar arbetsinsats innebär 1 250:- i anläggningsavgift.

  2. 50 timmars arbetsinsats innebär att man kan välja att få antingen fritt anläggningskort eller fria starter. Obs! Ev veterinäravgift betalas alltid.

  3. 70 timmars arbetsinsats får man fritt anläggningskort och fria starter.

  4. 0 timmars arbetsinsats innebär 5 000:- i anläggningsavgift för 12 månader

  5. 0 timmars arbetsinsats innebär 3000:-/i anläggningsavgift för 6 månader (1/11-1/5)

  6. Medryttare som arbetar 15 timmar kan lösa anläggningsavgift om 500 kr/år (hästens ordinarie ryttare skall då ha löst anläggningskort för att detta skall gälla) För mer information kontakta styrelsen.

 

Styrelsen har beslutat att vid organiserad träning arrangerad av MRK kan även icke medlemmar deltaga i mån av plats. Föreningens försäkringar gäller ej för dessa deltagare. Anläggningsavgift på 150 kr per tillfälle ska erläggas omedelbart till Swishnummer: 123 647 97 37.

Styrelsen har rätt att besluta om en högre avgift för den som yrkesmässigt utnyttjar anläggningen.

 

Alla avgifter inbetalas på Swish 123 647 97 37 eller på bankgiro 654-9562

 

På betalningen skall du ange namn, födelsedatum, samt mail-adress. Maila samma information till nedanstående adress.

E-post: munkaljungbyridklubb@gmail.com

bottom of page